wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 10---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?
  2. Nuh (as)'ın kavmi nasıl helak oldu?
  3. Ağaç kovuğunda öldürülen peygamber kimder?
  4. Hangi peygamberin oğullarından biri iman etmeyerek helak oldu?
  5. Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?
  6. Hacer'ü-l Esved nereden gelmiştir?

1. Ömrü boyunca bir gün oruç tutup bir gün iftar eden peygamber kimdir?

Hz. Davud (as)

Başa dön

2. Nuh (as)'ın kavmi nasıl helak oldu?

Tufan sonunda boğularak.

Başa dön

3. Ağaç kovuğunda öldürülen peygamber kimder?

Hz. Zekeriya (as)

Başa dön

4. Hangi peygamberin oğullarından biri iman etmeyerek helak oldu?

Hz. Nuh (as)'ın oğlu.

Başa dön

5. Körlerin gözlerini açma mucizesi hangi peygambere verilmiştir?

Hz. İsa (as)

Başa dön

6. Hacer'ü-l Esved nereden gelmiştir?

Cennet'ten

Başa dön