wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 9---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Ateşe atılıp da yanmayan peygamber kimdir?
  2. Hangi Peygamber kavmini 950 sene Hakk'a davet etmiştir?
  3. Doğduğunda konuşan peygamber kimdir?
  4. Hangi peygamberi bıçak kesmedi?
  5. Topukları arasından Zem Zem çıkan çocuk kimdir?
  6. Firavun'un sarayında büyüyen peygamber kimdir?

1.Ateşe atılıp da yanmayan peygamber kimdir?

Hz. İbrahim (as)

Başa dön

2. Hangi Peygamber kavmini 950 sene Hakk'a davet etmiştir?

Hz. Nuh (as)

Başa dön

3. Doğduğunda konuşan peygamber kimdir?

Hz. İsa (as)

Başa dön

4. Hangi peygamberi bıçak kesmedi?

Hz. İsmail (as)

Başa dön

5. Topukları arasından Zem Zem çıkan çocuk kimdir?

Hz. İsmail (as)

Başa dön

6. Firavun'un sarayında büyüyen peygamber kimdir?

Hz. Musa (as)

Başa dön