wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 11---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Kabe'yi hangi peygamber Allah'ın emriyle inşa etti?
  2. Mescid-i Aksa'yı kim yaptı?
  3. Hz. Adem Cennet'e ne zaman girdi ve ne zaman çıkarıldı?
  4. Safa ile Merve arasında su bulmak için koşan kadın kimdir?
  5. Ulu'l-Azm denilen peygamberler kimlerdir?
  6. Ashab-ı Kehf kaç yıl uyudu?

1. Kabe'yi hangi peygamber Allah'ın emriyle inşa etti?

Hz. İbrahim (as) oğlu Hz. İsmail ile birlikte.

Başa dön

2. Mescid-i Aksa'yı kim yaptı?

Yakup (as)

Başa dön

3. Hz. Adem Cennet'e ne zaman girdi ve ne zaman çıkarıldı?

Cuma günü.

Başa dön

4. Safa ile Merve arasında su bulmak için koşan kadın kimdir?

Hz. Hacer (ra)

Başa dön

5. Ulu'l-Azm denilen peygamberler kimlerdir?

Hz. Nuh (as)

Hz. İbrahim (as)

Hz. Musa (as)

Hz. İsa (as)

Hz. Muhammed (sav)

Başa dön

6. Ashab-ı Kehf kaç yıl uyudu?

309 sene

Başa dön