wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 4---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Peygamberimiz  (sav) çocukluğunda Amcası ile nereye yolculuk yaptı?
  2. Peygamberimizin iki kızı ile evlenen kimdir?
  3. Peygamberimizi hicret sırasında yakalamak isterken atı kuma batan kim?
  4. Mirac sırasında Peygamberimizin bineğinin adı neydi?
  5. Ezanı rüyasında öğrenen sahabi kimdir?
  6. Mekke'de ilk defa halkın arasında "Lailahe illalah" diyensahabi kimdir?

1. Peygamberimiz (sav) çocukluğunda Amcası ile nereye yolculuk yaptı?

Şam

Başa dön

2. Peygamberimizin iki kızı ile evli olan

Hz. Osman (r.a)

Başa dön

3. Peygamberimizi hicret sırasında yakalamak isterken atı kuma batan kim?

Süraka

Başa dön

4. Mirac sırasında Peygamberimizin bineğinin adı neydi?

Burak

Başa dön

5. Ezanı rüyasında öğrenen sahabi kimdir?

Abdullah bin Zeyd

Başa dön

6. Mekke'de ilk defa halkın arasında "Lailahe illalah" diyensahabi kimdir?

Ebu Zer Gifari

Başa dön