wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 5---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Sahabi kime denir?
  2. Hz. Peygamberimiz'e ilk iman eden çocuk kimdir?
  3. Resulullah'ın (sav) zamanında ortaya çıkan yalancı peygamber kimdir?
  4. Yolculuk hali dışında meshin müddeti nedir?
  5. Yolculuk halinde meshin müddti nedir?
  6. Resulullah (sav) haftanın hangi günleri oruç tutardı?

1. Sahabi kime denir?

Resulullah'ı görüp sohbetinde bulunan mü'minlere denir.

Başa dön

2. Hz. Peygamberimiz'e ilk iman eden çocuk kimdir?

Hz. Ali (ra)

Başa dön

3. Resulullah'ın (sav) zamanında ortaya çıkan yalancı peygamber kimdir?

Müseylemetü'l Kezzap

Başa dön

4. Yolculuk hali dışında meshin müddeti nedir?

1 gündür

Başa dön

5. Yolculuk halinde meshin müddti nedir?

3 gündür.

Başa dön

6. Resulullah (sav) haftanın hangi günleri oruç tutardı?

Pazartesi  ve Perşembe günleri

Başa dön