wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir Sayfa geri   =   Bir Sayfa İleri>                                                 ---Sayfa 3---

       Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Hanefi mezhebine göre cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?
  2. Kadının tesettürü nasıldır?
  3. Dört büyük mezhep imamı kimlerdir?
  4. Bedir savaşında kaç kişi şehid oldu?
  5. Bedir savaşında kaç kafir öldürüldü?
  6. Uhud savaşında kaç kişi şehid oldu?

1-Hanefi mezhebine göre cuma namazı en az kaç kişi ile kılınır?

En az üç kişi ile kılınır.

Başa dön

2-Kadının tesettürü nasıldır?

Yabancı erkeklerin yanında el, yüz ve topuklarından aşağısı hariç tüm bedeni hatlarını belli etmeyecek şekilde örtünmesidir.

Başa dön

3-Dört büyük mezhep imamı kimlerdir?

İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam Ahmet Bin Hanbel

Başa dön

4-Bedir savaşında kaç kişi şehid oldu?

14 Kişi

Başa dön

5-Bedir savaşında kaç kafir öldürüldü?

70 Kafir öldürüldü.

Başa dön

6-Uhud savaşında kaç kişi şehid oldu?

72 Kişi şehid edildi

Başa dön