wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 20---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Sahih-İ Müslimde kaç hadis vardır?
  2. Tabiin kimdir?
  3. Mevzu Hadis ne demektir?
  4. Kadın Sahabelerden en çok hadis rivayet eden kimdir?
  5. Hz. Muhammed (sav) ne zaman doğdu?
  6. Hz. Muhammed (sav) nerede doğdu?

1. Sahih-İ Müslimde kaç hadis vardır?

Tekrarlar dışında 4000 hadis.

Başa dön

2. Tabiin kimdir?

Sahabelerden sonra gelen ve onlarla sohbette bulunan kimselerdir.

Başa dön

3. Mevzu Hadis ne demektir?

Peygamber efendimizin ağzından uydurulan gerçek olmayan sözlerdir.

Başa dön

4. Kadın Sahabelerden en çok hadis rivayet eden kimdir?

Hz. Aişe (ra)

Başa dön

5. Hz. Muhammed (sav) ne zaman doğdu?

Miladi 571 yılında

Başa dön

6. Hz. Muhammed (sav) nerede doğdu?

Mekke Şehrinde.

Başa dön