wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 19---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Ravi nedir?
  2. En çok hadis rivayet eden kimdir?
  3. Hadis nedir?
  4. Muttefakun aleyh ne demektir?
  5. En büyük iki hadis kitapları hangileridir?
  6. Ebu Hureyre'nin asıl adı nedir?

1. Ravi nedir?

Peygamberimizin (sav) sözlerini ve fiilerini rivayet eden her kişiye denir

Başa dön

2. En çok hadis rivayet eden kimdir?

Ebu Hureyre (ra)

Başa dön

3. Hadis nedir?

Peygamberimize (sav) isnad edilen  sözler, fiiler, sıfatlar ve peygamberimizin görüp de sustuğu şeylerdir.

Başa dön

4. Muttefakun aleyh ne demektir?

Buhari ve Müslim'in bir hadis üzerindeki ittifakıdır?

Başa dön

5. En büyük iki hadis kitapları hangileridir?

Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'dir.

Başa dön

6. Ebu Hureyre'nin asıl adı nedir?

Abdurrahman bin Sahr

Başa dön