wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 17---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Kur'an-ı Kerim kaç harf üzerine nazil oldu?
  2. Kur'an-ı Kerim'de tek ismi geçen kadın kimdir?
  3. Allah (cc) kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?
  4. Hüküm ayetleri nerede nazil olmuştur?
  5. Son inen ayet hangisidir?
  6. Kur'an-ı Kerim'deki ilk surenin adı nedir?

1. Kur'an-ı Kerim kaç harf üzerine nazil oldu?

7 harf üzerine

Başa dön

2. Kur'an-ı Kerim'de tek ismi geçen kadın kimdir?

Hz. Meryem (ra)

Başa dön

3. Allah (cc) kimin suçsuz olduğuna dair ayet indirmiştir?

Hz. Aişe (ra)

Başa dön

4. Hüküm ayetleri nerede nazil olmuştur?

Medine'de indirilmiştir?

Başa dön

5. Son inen ayet hangisidir?

Maide suresinin  3. ayeti.

Başa dön

6. Kur'an-ı Kerim'deki ilk surenin adı nedir?

Fatiha suresi.

Başa dön