wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 18---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?
  2. Hangi surenin başında besmele yoktur?
  3. Hangi surede iki tane besmele vardır?
  4. Kur'an-ı Kerim'de en yüce sure hangisidir?
  5. Sened nedir?
  6. Metin neye denir?

1. İnsanın yeryüzündeki konumu nedir?

İnsan yeryüzünde Allah'ın  (cc) halifesidir?

Başa dön

2. Hangi surenin başında besmele yoktur?

Tevbe suresinin başında yoktur.

Başa dön

3. Hangi surede iki tane besmele vardır?

Neml suresinde

Başa dön

4. Kur'an-ı Kerim'de en yüce sure hangisidir?

Fatiha suresi

Başa dön

5. Sened nedir?

Hadisi rivayet eden kişiler zinciridir?

Başa dön

6. Metin neye denir?

Senetten sonraki peygamberimizin (sav) sözleridir.

Başa dön