wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 8---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Hangi kitaplar hangi peygamberlere indirilmiştir?
  2. Yeryüzünde ilk cinayeti kim işlemiştir? ve ne yüzden?
  3. Kafir Firavun'un mü'min hanımı kimdir?
  4. Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?
  5. Hangi peygamber Hızır (as) ile yolculuk yapmıştır?
  6. Hangi Peygamberi balık yutmuştur?

1. Hangi kitaplar hangi peygamberlere indirilmiştir?

Tevrat: Musa (as)

Zebur : Davut (as)

İncil : İsa (as)

Kur'an-ı Kerim : Muhammed (sav)

Başa dön

2. Yeryüzünde ilk cinayeti kim işlemiştir? ve ne yüzden?

Hz. Adem'in  oğlu Kabil kardeşi Habil'i  kıskançlık yüzünden öldürdü.

Başa dön

3. Kafir Firavun'un mü'min hanımı kimdir?

Asiye (ra)

Başa dön

4. Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan peygamber kimdir?

Hz. Süleyman (as)

Başa dön

5. Hangi peygamber Hızır (as) ile yolculuk yapmıştır?

Hz Musa (as)

Başa dön

6. Hangi Peygamberi balık yutmuştur?

Hz. Yunus (as)

Başa dön