wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

13.01.2001

Sunset.gif (17211 bytes)

WB01455_.gif (315 bytes)WB01455_.gif (315 bytes)WB01455_.gif (315 bytes)WB01455_.gif (315 bytes)WB01455_.gif (315 bytes)ORJİNAL TESBİTLER WB01455_.gif (315 bytes)WB01455_.gif (315 bytes)WB01455_.gif (315 bytes)WB01455_.gif (315 bytes)WB01455_.gif (315 bytes)

        Gül bahçesinde gezmek, çiçekler arasında dolaşmak, gül koklamak istemez misiniz? Buyurun sizlere çiçeklerden bir demet... Sevgi dolu, hüzün dolu, renk dolu bir bahçe. Her renk ve kokudan buket, buket çiçekler..   Ama sakın! Çiçeklere dokunmayın, onlar naziktir, diken değdiğinde soluverir. Onu göz yaşlarıyla sulayın, sevgiyle besleyin, çileyle, ümitle büyütün. Ne olur acıyın onlara!

AG00002_.gif (11310 bytes)  Slideb1.gif (8623 bytes)AG00002_.gif (11310 bytes)

Gençlik   Gençlik bir milletin istikbalidir, ümididir, geleceğini teslim ettiği...
Seccade   Ötelere kadar uzanan bir yoldur seccade. Her zaman ve mekandan...
Kırk Hadis  Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz...
Yenilenme   Fırtınalı bir günde rüzgar önünde savrulan küle benzetir Kur'an...
İdeal Nesil  Tevazu kanatlarını açarak etrafa açılmış,  başı yerde gönlü...
Dipsiz Kuyu  Ölüm bir insan için asıl kıyametin kopmasıdır. Gözleri kapandı mı?...
Ağanın Yeri  Arkadaşlarımdan bir kaçı yanıma gelerek:...
Yeşil elbise  Yolda karşılaştığımızda ezan okunuyordu...
Acı ve Istırap  Büyük şeyler meydana getirmek için, acı ve ıstırap çekmek...
Kime Emanet  Hak nebinin dilinde nifak sayılmış emanete ihanet...                                                 
Ulvi Düsturlar   Tenkid için okur istifade edemez. Baskası için okur istifade...                        
Hizmet İnsanı  Gönül verdiği dava uğrunda, kandan, irinden deryaları...                              
Garipler Nesli  Feryad-u figanla yanıp tutuşan bir nesil.Milletin saadet ve ...                         
Tiryaki Sözler  Köhnemiş fikirler paslanmış çivilere benzerler. söküp atmak...                           
Altın Damlalar  Bir oku, bir düşün. Güzel sözler fikir bahçesinin çiçekleridir.                          
Manevi Reçete  Hastanın adı ve soyadı: Ümmet-i Muhammed...
Zümrüt Damlaları  Ey insan aklını başına al, hiç mümkün müdür ki sana bu...
Meşveret ve İtaat  Bin bilsende  bir bilene sor: İnsan kapamasından aciz...
Nurdan Damlalar  Çirkin ve keder vereni bırak, güzel ve huzur verene bak...
Bir Oku Bin Düşün  Bu dünya ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir...
Garip Ama Gerçek  "İsraf haramdır" öyle ki, denizde abdest almanız gerekse...
Hakikat Kahramanı  Onun evi yoktur, malı yoktur, bir kenara konmuş parasıda...
Döneklik ve Sebat    Hakikatı bulma ve ona gönül verme ne kadar ehemmiyetli...
Biraz da Tebessüm  Yahu her hoca beni soruyor. --- Zor soru...
Uhuvvet (Kardeşlik)  İrşad ve tebliğde bulunan yani dine hizmet edn...
İlahi İnayetin Devamı  Cenab-ı Hak, inayetiyle içte ve dışta pek çok hizmet...
Aziz Kardeşim İyi Dinle  Vazifen, dikenler arasında güller toplamak...
Altın Nesil ve Özellikler  Yıllar vardır ki hep birlikte bir millet olarak insanlığa...
Dua ve Yakarıştaki Güç   Geceler, o tertemiz siyah örtüsüyle bütün bir varlığı...
Anti Süperlerin Özellikleri  Kararlarında bağımsız, egosu kuvvetli, enaniyetli,...
Güzel Sözlerden Bir Demet  Sizin en hayırlınız Kur'an-ı kerimi öğrenen ve öğret...
Hizmette Ne Kadar Sabırlısınız  Bilhassa bu günün insanına islami açıdan...
Hz. Aişe'nin (r.a) Dilinden Efendimiz  Temizliği ve güzel kokuyu çok severdi...
Tebliğ ve İrşad Adına Bir Sentez  Tebliğ ve irşad vazifelerin en mukaddesidir...
 

NOT : Yukarıda "Çiçeklerden Bir Demet" konularını teşkil eden yazıların bir kısmı "Halit Fuat KOÇ" beyefendinin "Çiçeklerden Bir Demet" adlı eserinden alınmıştır. Kendisine teşekkür ederiz.