wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 13---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Rasulullah (sav)'ın şairi kimdi?
  2. Hz. Ebubekir (ra) Kaç yıl halifelik yaptı?
  3. Yeryüzünde yapılan ikinci mescid?
  4. Savaşa katılmadıkları için haklarında ayrt inen üç sahabi?
  5. Medine'de ilk inşa edilen mescid?
  6. Hicri takvimi ilk kim başlattı?

1. Rasulullah (sav)'ın şairi kimdi?

Hassan bin Sabit

Başa dön

2. Hz. Ebubekir (ra) Kaç yıl halifelik yaptı?

2 sene 3 ay 8 gün

Başa dön

3. Yeryüzünde yapılan ikinci mescid?

Mescid-i Aksa

Başa dön

4. Savaşa katılmadıkları için haklarında ayrt inen üç sahabi?

Kaab bin Malik

Murare bin Rebi

Hilal bin Ümeyye

Başa dön

5. Medine'de ilk inşa edilen mescid?

Kuba Mescidi

Başa dön

6.Hicri takvimi ilk kim başlattı?

Hz. Ömer (ra)

Başa dön