wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

04.01.2001

KIRIK MIZRAP
KALK YİĞİDİM

I

Ş

I

K

Kalk ey yiğit uykudan,  Kal ki bağrımda nalan... Sensiz geçen günlerde, Dolaştım hep dünlerde, Hep mahzun ve kederli, Sen bizi terk edeli.

 

 

 

 

Yiğidim görün artık!    Görün ki çok bunaldık. Canlarımız gırtlakta,      Son kelime dudakta:   Gülümse Milletine!  Susadık Himmetine...

 

 

 

Kalmadı hiç gücümüz; Bizler bir sürü öksüz       Hep itilip kakıldık;          Eşya gibi satıldık;        Hicran üstüne hicran, Dahasına yok derman.

BÜYÜK   ÇİLEKEŞ

O

R

D

U

S

U

Kan ter içinde yaşadın kan terdi pazarın;            yoktu vefadarın...

Sinelere çarpıp geçiyordu ah u zarın..             Ateşten efkarın...

Mağmalar gibiydin yanlız kaldığın günlerde..      Derdin perde perde;

Hasretle geçip gitti hicran dolu anların;           Müthişti kararın:

Nurlar yağıp karanlıkları boğuncaya dek,                Bu kavga sürecek..!

Aşk rehberin olmuştu, mefkuren de dildarın;   Coşkundu esrarın...

Bahar müjdelemiştin, tüllenmeden baharın,     Ümitten diyarın..

 

IŞIK ADAM

I

Ş

I

K

Belirdi bir kır atlı;         Başı gözü polatlı;      Gözler buğulu nemli, Üveyk gibikanatlı...

Geliyor dolu dizgin,    Yüreği dertle bezgin.     Izdırap çekmiş belli,     Duyguları pek engin.

 

 

Ululardan bir ulu, Heyacanla dopdolu; Dokunsan ağlayacak, Allah'ın sadık kulu.

Bir gariblik sesinde, Yalan yok çehresinde.. Bakanlar anlayacak,  Işık var çevresinde

 

 

Sür atını durmadan,     Kalmadı bende derman;    Ey metaı nur adam!         Yok fevt edecek zaman

Sakın geç kalma zinhar! İçim hasretle yanar;    Kalmadı başka sevdam, Ağar ufkumda ağar...!

 

HER ŞEY SENDEN

A

D

A

M

Herşey senden sen ganisin,                         Rabb'im sana döndüm yüzüm!                           Hem evvelsin hem ahirsin,                            Rabb'im sana döndüm yüzüm!

Buduğumu Sen'de buldum,                                 Batıl şeylerden kurtuldum;                                 Gelip kapında kul oldum;                               Rabb'im sana döndüm yüzüm!

Ayan ışığın her yerde,                             Gözsüzlere eşya perde;                              Huzurun derman her derde,                           Rabb'im sana döndüm yüzüm

Dünyalar Sen'inle Cennet,                               Nimet Sen'den kime minnet?                              Gel kuluna merhamet et!                              Rabb'im sana döndüm yüzüm