wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

 

Çocuklara karşı vazifelerimiz- 1                    Çocuklara karşı vazifelerimiz- 2

“Biz, bizden evvelkilerin ekip biçtikleriyiz; bizden sonraki nesiller de bizim gayretimizin semeresi olacaklardır.”

KÖTÜ ÇOCUK YETİŞTİRMENİN YOLLARI

  Kötü bir çocuk, ya annenin, ya babanın veya her ikisinin eseridir.  Çocuğunuzda gördüğünüz  kötü bir huyun suçunu, mutlaka kendinizde arayın. Her  anne-baba,   genellikle, çocukta gördüğü yanlış bir davranışın suçunu; ya çocuğa yada çevreye   yükleme eğilimindedir?  Cocuk aileden gördüklerini taklid ederek büyür. Eğer siz           ona iyi bir  terbiye vermiş iseniz; etraftan duydukları ona fazla tesir etmeyecektir.

    Bir çocuk nasıl kotü yetiştirilebilir? Öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki başlıklardan  takip edin.

Çocukları kendinize karşı kinli yapmanın yolları.

Çocukları babalarından soğutmanın yolları.

Çocukları kendinize karşı itimatsız yapmanın yolları.

Çocukların size hakaret etmelerini sağlamanın yolları.

Cocukların sözünüzü dinlememelerini temin etmenin yolları.

Çocukları kardeşlerine karşı kinli ve kıskanç yapmanın yolları.

Çocukları insanlardan soğutmanın yolları.

Çocuklara  zalim ve acımasız olmayı öğretmenin yolları.

Çocukları başkalarına kin duymayaalıştırmanın yolları.

Çocukları kıskanç birer insan yapmanın yolları.

Çocukları tabiatın güzelliklerine karşı hissiz yapmanın yolları.

Çocukların hayal ve kabus görmelerini sağlamanın yolları.

Çocukları dinsiz yapmanın yolları.

Çocukları inatçı yapmanın yolları

Çocukları yalancılığa alıştırmanın yolları.

Çocukları küçük yaşta iftiracı yapmanın yolları.

Çocukları nankör ve somurtkan yapmanın yolları.

Çocukları gayesiz, enerjisiz ve hayattan soğumuş insanlar yapmanın yolları.

Çocukları obur yapmanın yolları.

Çocuklarda güven duygusunu kırmanın yolları.

Çocukları iş beceremez, pısırık insanlar yapmanın yolları.

Çocukları intizamsız, dağınık ve pasaklı yapmanın yolları.

Çocukları züppe yapmanın yolları.

Çocuklara aşağılık duygusunu aşılamanın yolları.

Çocukları tembel ve haylaz yapmanın yolları.

Çocukları cimri yapmanın yolları.

Çocukları ahlaksız ve küfürbaz yapmanın yolları.

Çocukları sağlıksız, nemden hastalık kapan, mıymıntı tipler yapmanın yolları.

Kuracağınız ya da kurduğunuz bir yuva, Allah’ı (cc) ve Rasulü’nü (sas) hoşnut edecek çerçevede ise istikbal vadedici sayılır. Diğer bir ifade ile yetiştireceğiniz nesiller, Rasulü Ekrem (sas)’e ümmet olma yolunda ise, onların önü açık siz de mutlu sayılırsınız; aksine yetişen nesiller sokaklara emanet ve dinin-diyanetin karşısında; hatta caminin, cemaatin, mabedin düşmanı ise, onlar tâlihsiz, siz de sorumlu sayısınız. Bu evvela çocuklara, onlar tâlihsiz, siz de sorumlu sayılırsınız. Bu evvela çocuklara, sonra da topluma karşı bir haksızlıktır. Hiç kimsenin böyle bir haksızlığı irtikap etmeye hakkı yoktur. İslâm’a düşman yetişecek, haram yiyip haram içecek, gayr-i meşrû davranışlarıyla genel kuralları çiğneyecek nesillerin hesabını bize sorarlar. Kendi mana köklerine bağlı mefkûre sahibi, derin, ufuklu, merhametli ve insana saygılı nesiller yetiştirmek bizim başta gelen vazifelerimizdendir. Bu önemli vazife, yuvanın şuurlu kuruluşuyla başlayıp, sonra da bir ömür boyu, akıl, mantık ve muhakemeye bağlı sürdürülmesi şeklinde hülasa edilebilir.