wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 24---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Kureyş kafirleri müslümanlara kaç sene ekonomik ambargo uyguladı?
  2. Hicret gecesi Kureyşli kafirler nerede toplandı?
  3. Peygamberimiz (sav) Medine'ye kiminle hicret etti?
  4. Hicret esnasında saklandıkları mağaranın ismi nedir?
  5. Rasulullah (sav) evi yapılmadan önce  Medine'de kime misafir oldu?
  6. Müslümanların ilk savaşı hangisidir?

1.Kureyş kafirleri müslümanlara kaç sene ekonomik ambargo uyguladı?

3 sene

Başa dön

2. Hicret gecesi Kureyşli kafirler nerede toplandı?

Mekke'de Daru'n Nedve'de

Başa dön

3. Peygamberimiz (sav) Medine'ye kiminle hicret etti?

Hz. Ebubekir (ra) ile

Başa dön

4. Hicret esnasında saklandıkları mağaranın ismi nedir?

Sevr Mağarası

Başa dön

5. Rasulullah (sav) evi yapılmadan önce  Medine'de kime misafir oldu?

Ebu Eyyb el Ensari (ra)

Başa dön

6. Müslümanların ilk savaşı hangisidir?

Bedir Savaşı

Başa dön