wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 23---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Hz. Bilal'e dininden dönmesi için kızgın taşlarla işkence eden kimdir?
  2. Hz. Bilal'i özgürlüğüne kavuşturan kimdir?
  3. Ümeyye bin Halef'i kim, nerede öldürdü?
  4. Gördükleri işkencelerden dolayı Müslümanlar nerelere hicret ettiler?
  5. Medine'ye hicret ne zaman gerçekleşti?
  6. Medine'ye ilk hicret eden kimdir?

1. Hz. Bilal'e dininden dönmesi için kızgın taşlarla işkence eden kimdir?

Ümeyye Bin Halef

Başa dön

2. Hz. Bilal'i özgürlüğüne kavuşturan kimdir?

Hz. Ebubekir (ra)

Başa dön

3. Ümeyye bin Halef'i kim, nerede öldürdü?

Bilal-ı Habeşi, Bedir Savaşında öldürdü

Başa dön

4. Gördükleri işkencelerden dolayı Müslümanlar nerelere hicret ettiler?

Habeşistan'a ve Medine'ye

Başa dön

5. Medine'ye hicret ne zaman gerçekleşti?

Miladi 622 Tarihinde

Başa dön

6. Medine'ye ilk hicret eden kimdir?

Ebu Seleme bin Abdul-Esad (ra)

Başa dön