wpe3.jpg (1444 bytes)

  sanat1k.jpg (6412 bytes)   İSLAMİ KÜLTÜR allah1.jpg (3693 bytes)

Esma-ül Hüsna Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddüs, Es-Selam, El-Mü'min, El-Müheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mütekebbir, El-Halik, El-Bari, El-Musavvir, El-Ğaffar, El-Kahhar, El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Fettah, El-Alim, El-Kabid, El-Basit, El-Hafid, Er-Rafi, El-Muiz, El-Müzil, Es-Semi, El-Basir, El-Hakem, El-Adl, El-Latif, El-Habir, El-Halim, El-Azim, El-Gafur, Eş-Şekur, El-Aliy, El-Kebir, El-Hafiz, El-Mukit, El-Hasib, El-Celil, El-Kerim, Er-Rakib, El-Mucib, El-Vasi, El-hakim, El-Vedud, El-Mecid, El-Bais, Eş-Şehid, El-Hak, El-Vekil, El-Kaviy, El-Metin, El-Veliy, El-Hamid, El-Muhsiy, El-Mübdi, El-Muid, El-Muhyi, El-Mümit, El-Hay, El-Kayyüm, El-Vacid, El-Macid, El-Vahid, Es-Samed, El-Kadir, El-Muktedir, El-Mukaddim, El-Muahhir, ,El-Evvel, El-Ahir, Ez-Zahir, El-Batin, El-Vali, El-Müteal, El-Ber, Et-Tevvab, El-Müntekim, El-Afüv, Er-Rauf, Malikü'l-Mülki Zü'l-Celali ve'l-İkram,El-Muksit, El-Cami, El-Ğaniy, El-Muğni, El-Mani, Ed-Dar, En-Nafi, En-Nur, El-Hadi, El-Bedi, El-Baki, El-Varis, Er-Reşid, Es-Sabur (Celle Celaluh)

Bana e-mail yollayın

Bazı Bağlantılar
Hürriyet
Zaman
Sızıntı
Yeni Şafak GÜLEN

03.01.2001

Hit Counter

<Bir sayfa geri   =   Bir sayfa ileri>                                                ---Sayfa 22---

Aşağıdaki konulardan birini seçin

  1. Peygamber Efendimiz (sav) vahyin geldiğini ilk kez kime anlattı?
  2. Peygamber efendimiz (sav) kaç sene gizli olarak islamı yaydı?
  3. Rasulullah (sav) peygamberliğini ilk defa nerede  açıkça ilan etti?
  4. Efendimiz (sav)  peygamberliğini ilan ettiğinde   ilk olarak ona kim karşı çıktı?
  5. Hz. Muhammed'e (sav) ilk kez kim iman etti?
  6. Hz. Peygamberimiz'i öldürmeğe giderken müslüman olan kimdir?

1. Peygamber Efendimiz (sav) vahyin geldiğini ilk kez kime anlattı?

Hanım'ı Hz. Hatice'ye

Başa dön

2. Peygamber efendimiz (sav) kaç sene gizli olarak islamı yaydı?

3 sene gizli olarak İslam'ı yaydı

Başa dön

3. Rasulullah (sav) peygamberliğini ilk defa nerede  açıkça ilan etti?

Safa tepesinde

Başa dön

4. Efendimiz (sav)  peygamberliğini ilan ettiğinde  ilk olarak ona kim karşı çıktı?

Amcası Ebu Leheb

Başa dön

5. Hz. Muhammed'e (sav) ilk kez kim iman etti?

Hanımı Hz . Hatice

Başa dön

6. Hz. Peygamberimiz'i öldürmeğe giderken müslüman olan kimdir?

Hz. Ömer (ra)

Başa dön