baslik2.bmp (138070 bytes)
Elazığ Atatürk Lisesi sitesine hoş geldiniz! Okulumuzla ilgili merak ettiklerinizi ve diğer konuları "KONU BAŞLIKLARI" kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca okulumuz Öğrencisi iseniz Yazılı sonuçlarınızı da ilgili kısımda bulabilirsiniz. Şu anda sitemizde tamamlanmamış dökümanlarımız mevcut. Site sürekli güncellenecektir.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<anasayfa.bmp (21638 bytes)>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Ataturk.bmp (12974 bytes)

idare.bmp (13734 bytes)

tarihce.bmp (13734 bytes)

irtibat2.bmp (13734 bytes)

dersler.bmp (13734 bytes)

okumakos.bmp (13734 bytes)

sifabitki.bmp (13734 bytes)

duvaryaz.bmp (13734 bytes)

Onemlitel.bmp (13734 bytes)

yazililar.bmp (13734 bytes)

Linkler.bmp (13734 bytes)

planlar.bmp (13734 bytes)

saglik.bmp (13734 bytes)

mizah.bmp (13734 bytes)

email.bmp (13734 bytes)

Aramalar

haz.bmp (10254 bytes)

Ziyaretçi sayısı

Tarih : 11.01.2001

 

 

 

BİYOLOJİ VE SAĞLIK DERSİ ZÜMRESİ

ATATÜRK LİSESİ 2000-2001 ÖĞRETİM YILI I. KANAAT DÖNENİ BİYOLOJİ I,II,III SAĞLIK BİLGİSİ VE BİYOLOJİ UYGULAMALARI DERSİ ÖĞRETMENLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ  :     6.09.2000

TOPLANTI SAATİ    :     13:30

TOPLANTIDA BULUNAN ÖĞRETMENLER : Naci KARHAN, Muhammet KENT, Ayşegül MUSUL, Songül ÇAKIL, Ahmet AYDIN, Remziye GÖL

              Yukarıda belirtilen branş öğretmenler  Naci KARHAN’ ın  başkanlığında toplanarak gündemde belirtilen maddeler ana hatları ile görüşüldü.

GÜNDEM MADDELERİ :

1.      Yoklama.

2.      Bir önceki zümre toplantısında alınan kararların olumlu ve olumsuz yönlerinin tartışılması.

3.      Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunup incelenmesi.

4.      Zümresi yapılan dersin amaçlarının okunması.

5.      Müfredat konularının işleniş sırası ve süresinin tespit edilmesi.

6.      Atatürk ilke ve inkılaplarının öğretilmesi,esaslarının ve Atatürk’çülükle ilgili konuların incelenmesi, yıllık, dönem ve günlük planlara yansıtılması ve ders saatleri içerisinde işlenmesi.

7.      Yıllık planların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar. ( Yıllık Müfredat programları esas alınarak hazırlanacaktır.)

8.      Dersin işlenişi:

a)      Günlük plan yapılmasında dikkat edilecek hususlar.

b)      Dersin özel eğitim teknikleri.

c)      Konunun işlenişinde takip edilecek yol.

d)      Konunun işlenişinde yöntem ve tekniklerin tespiti.

e)      Araştırma, inceleme, gezi ve gözlemle ilgili çalışmaların tespiti.

f)        Ders araç ve gereçlerinin kullanımı ve bakımı.

g)      Çevre ile işbirliği ve çevreden faydalanma.

9.      Ölçme ve değerlendirme:

a)      Yazılı ve sözlü değerlendirmelerin nasıl olacağı ve dikkat edilecek hususlar.

b)      İmtihanların şekli ve zamanlarının tespiti. ( Karşılaştırmalı sınavların yapılması ve sınav tarihleri.)

c)      Ödevlerin değerlendirilmesi.

10.  Başarısız öğrencilerin başarılarının nasıl artırılabileceği.

11.  Okul içinde “Sağlık Köşesinin” açılması

12.  Özürlü öğrencilerin topluma kazandırılması için yapılacak işlemler.

13.  Ökulun tertip, düzen ve temizliği konusunda öğretmenlerin görevleri.

14.  Genel görüşler, dilek ve temenniler.

 

GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR:

1.      Açılış yoklaması yapıldı. Tüm zümre öğretmenleri toplantıya iştirak etti.

2.      2000-2001 Eğitim-Öğretim Yılı, 17.02.2000 tarihinde yapılan   zümre tutanaklarındaki kararlar okunup incelendi. Alınan kararların yıl içerisindeki uygulamalarının başarılı olduğu görüldü.

3.      Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ( 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre) 16.6.1983 tarih ve 2842 kanunla değiştirilmiş şekli esas alınarak  ( 2,3,26,27,28,29,30 ). Maddeler biyoloji öğretmeni Ahmet AYDIN tarafından okunup zümreye iştirak eden öğretmenler tarafından benimsenmiştir. Ayrıca ilgili maddeler yazılarak yada fotokopisi çekilerek birer nüshası öğretmenlerin dosyasında saklanması tavsiye edilmiştir.

4.      Zümresi yapılan dersin amaçlarının okunması:

a)      Biyoloji I,II,III  dersleri 2485 Sayılı Tebliğler dergisi Biyoloji müfredatı programı ve amaçları Biyoloji öğretmeni Songül ÇAKIL tarafından okundu.

b)      Sağlık Bilgisi dersi, 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler dergisindeki açıklamalar  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 27.4.1998/64 Sayılı Kararı doğrultusunda hazırlanan açıklamalar ve amaçlar Biyoloji Öğretmeni Ayşegül MUSUL tarafından okundu.

Yukarıda belirtilen derslerin müfredatla ilgili amaçlarının okunmasından sonra ilgili amaçların yazılarak veya fotokopisi çekilerek zümre öğretmenlerinin dosyalarında saklanması tavsiye edildi.

5.      Müfredattaki konuların işleniş sırası ve süresinin tespit edilmesi konusunda zümre öğretmenleri 4. Maddede belirtilen T.D. deki müfredat programlarına göre konuların işlenmesi sadece Biyoloji III dersi “Canlılarda Enerji  Dönüşümü” konusunun “Üreme, Gelişme ve Büyüme”den önce verilmesi kararlaştırıldı. Diğer konuların 4. Maddede belirtildiği şekilde Müfredat programına uygun şekilde verilmesi kararına varıldı.

Ayrıca : Ülkemizde Marmara Bölgesinde 17 Ağustosta meydana gelen deprem felaketinden sonra alınan tedbirler doğrultusunda Sağlık Bilgisi dersinde bazı konularda değişiklikler ve eklentiler yapılmıştır. Buna göre: Müfredat programında mevcut olan “Büyüme, gelişme ve ruh sağlığı” ünitesine; “Doğal afetlerin insanların ruh sağlığına etkileri” ve “Ruh sağlığını korumaya istekli oluş” konuları eklenmiştir. Yine Bulaşıcı hastalıklarla ilgili temel ilkeler ünitesine de “Hastalık nedenleri ile ilgili sınıflamalar bilgisi” eklenmiştir. Bu konular yıllık plana da yansıtılmıştır

6.      Atatürkçülük ile ilgili konular:

a)      Atatürk ilke ve İnkılapları ile ilgili 2104 ve 2212 sayılı Tebliğler dergisi esasları Biyoloji Öğretmeni Naci KARHAN tarafından okundu, ilgili hükümleri not alınarak tüm zümre öğretmenlerinin dosyalarında saklanması tavsiye edildi.

b)      Atatürk’çülükle ilgili konuların öğrenim programına konulması esaslarının zümresi yapılan Biyoloji ve Sağlık Bilgisi  dersleri  2457 sayılı T. Dergisi göz önünde bulundurularak  ilgili konularda Atatürkçülükle ilgili konulara yer verilmesi kararlaştırıldı.

7.      Yıllık Planlar hazırlanırken 2000-2001 öğretim yılı çalışma takvimi göz önünde bulundurularak planlar yapılmış olup haftalara göre plan düzenlenmesi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

       

ÇALIŞMA TAKVİMİNDE BELİRTİLEN AYLARA GÖRE HAFTALIK SÜRE DURUMU

AY

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

HAFTA

3

4

5

3

4

3

3

4

5

2

İŞ GÜNÜ

15

20

24

17

19

12

16

19

24

11

TOPLAM

19  Hafta  96 Gün

17 Hafta 83 Gün

G. TOP

Okulun Açık olduğu : Hafta  36, Gün 179

             

              Buna göre: 2000-2001 öğretim yılı çalışma takvimine göre; 1. Kanaat dönemi  19 hafta ve 96 iş günü olarak alınması, 2. kanaat döneminin ise, 17 hafta ve 83 iş günü olarak alınması yapılan hesaplamalar sonucunda oy birliği ile kararlaştırıldı.

 

8.      Derslerin işlenişi:

a)      Günlük planlar hazırlanırken 2089 sayılı Tebliğler Dergisi ve 1983/260 genelge doğrultusunda hareket edilmesi ve 2089 sayılı T. Dergisinde  belirtilen “Günlük Plan ile ilgili yönetmeliklerin yazılarak zümre öğretmenlerinin dosyasında saklanması kararlaştırıldı.

b)      Dersin özel eğitim teknikleri;

Derslerde anlatma  ve soru cevap tekniğinin uygulanması, tüm öğrencilerin derslerde aktif     hale  getirilmesi önerildi.

c)      Konunun işlenişinde, ders araç ve gereçleri ile kaynak ve dokümanlardan yeterince istifade edilmesini        öneren Remziye GÖL’ ün görüşleri diğer zümre öğretmenleri tarafından benimsenerek karar bağlandı.

d)      Konunun işlenmesinde yöntem ve teknikler;

      Uygulama Metotları (Laboratuar): Gözlem metodu, deney metodu, gösteri metodu olarak    benimsendi.

      Sözel Metotlar : Anlatma (Takrir) metodu, Soru-cevap metodu (Sokratik), Tartışma metodu olarak benimsendi.

e)      Araştırma, inceleme gezi ve gözlem ile ilgili çalışmaların tespitinde 2089 sayılı Tebliğler Dergisi incelenerek biyoloji öğretmeni Muhammet KENT tarafından okundu. Belirtilen esaslar doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

f)     Ders araç ve gereçlerin kullanımı ve bakımı özellikle Biyoloji Laboratuarında bulunan malzemelerin kullanıldıktan sonra yerlerine konulması Naci KARHAN tarafından dile getirildi. Ayrıca her sınıftan iki öğrencinin laboratuar sorumlusu seçilmesi görüşü diğer zümre öğretmenlerince de uygun görüldü. Biyoloji-Kimya laboratuarındaki malzemelerden hangisinin hangi dolapta olması gerektiği ve daha kolay bulunması için dolapların ve malzemelerin etiketlenip malzeme listesinin çıkarılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

g)      Ders konularının ilgili çevreden faydalanma ve çevre ile işbirliği yapma konusunda söz alan Ayşegül MUSUL öğrencilerin ders konuları ile ilgili gezi-gözlem ve inceleme sahasında çevrede mevcut olan Fırat Üniversitesi Kampüsü kapsamında olan “Mesire Yeri”nde bulunan bitki türleri ve hayvanat bahçesinin gezilmesi görüşü benimsendi.

9.      Ölçme ve değerlendirme:

a)      Yazılı ve sözlü değerlendirmelerin nasıl olacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar 2154 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtildiği şekilde Naci KARHAN tarafından okundu. Zümre öğretmenlerince yazılı sınavlarda çok soru, kısa cevap yönteminin, sözlülerde ise günlük ders konuları işlenirken değerlendirme yapılması yönteminin uygulanması oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

b)      İmtihanların şekil ve zaman tespiti konusunda söz alan Ahmet AYDIN imtihanların klasik yazılı metodu ve lise son sınıf öğrencilerinin üniversite sınavlarına hazırlanması ve test tekniğinin kavratılması bakımından  I. Dönem yapılacak yazılı sınavın bir tanesinin test sınavı olarak yapılası önerisinde bulundu. Bu öneri zümre öğretmenleri tarafından uygun bulundu. Yine bir önceki dönemde uygulanan ortak sınavı II. Kanaat döneminde uygulanması kararlaştırıldı. Fakat daha önceki ortak sınavlarda olduğu gibi 2. yazılı olarak değil 1. yazılılarda uygulanması oy çokluğu ile uygun görüldü.  Buna göre II. Kanaat döneminde “ Sağlık bilgisi dersinin” ortak sınavının yapılması oy çokluğu ile kararlaştırıldı. Yazılı imtihanlarının zamanı şu şekilde tespit edildi; Haftada 2 saat olan derslerde ilk yarı için 1. Yazılı Kasım ayının 2. Haftası, ikinci yazılı aralık ayının 4. Haftası, 2. Yarı yıl için 1. Yazılı  Nisan ayının 2. Haftası, 2. Yazılı Mayıs ayının 4. haftası. Haftada 3 saat olan derslerde ilk yarı için 1. Yazılı Kasım ayının 1. Haftası, 2. Yazılı Aralık ayının 2. Haftası, 3. Yazılı ocak ayının 1. Haftası olarak, 2. Yarı yılda   1. Yazılı mart ayının 4. Haftası, 2. Yazılı Mayıs ayının 1. Haftası, 3. Yazılı Haziran ayının  1. Haftası olarak oy çokluğu ile kararlaştırıldı.

c)      Ödevlerle ilgili 2300 sayılı Tebliğler Dergisinde ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ödev yönetmeliğinde  verilecek ödevlerin konusu, şekil ve ödevlerin toplanma zamanı 14.09.1999 tarihinde yapılan zümre öğretmenleri toplantısında ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre 9.10.2000 tarihinde Ödev konularının tespiti ve ödevlerle ilgili değerlendirme yapmak için “Ödev Zümresi” toplantısı yapılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

10.  Başarısız öğrencilerin başarılarının nasıl artırılabileceği konusunda söz alan Songül ÇAKIL “derslerde başarısız öğrencilerin aktif hale getirilmesi için sık sık söz hakkı verilerek onların derse kazandırılması önerisinde bulundu. Ayrıca başarısız öğrencilerin  sınıf öğretmenleri, diğer ders öğretmenleri ve rehberlik servisi ile ilişki kurularak başarısızlığa sebep olan faktörlerin belirlenmesi ve bu konuda iyileştirici önlemlerin alınması ile başarısızlıktan kurtarılabileceği  kararı zümre öğretmenleri tarafından benimsendi.

11.  Okulda Sağlık Köşesinin açılması ile ilgili söz alan Naci KARHAN; Okulumuza genelde kırsal kesimden öğrencilerin geldiğini, bazı sorunlarını yada sağlık problemlerini Öğretmenleri ile yüz yüze görüşemediğini, ayrıca öğrencilerin sağlık konusunda daha fazla bilgilenmeleri açısında okulumuza bir Sağlık Köşesinin açılmasını, Biyoloji öğretmenleri olarak ayda bir yenilenmek üzere önemli ve gerekli bilgilerin bu yolla öğrencilere ulaştırılması,  öğrencilerden de görevlendirme usulü ile faydalanma yoluna gidilmesi fikrini belirtti. Bu görüş diğer öğretmenlerce oy çokluğu ile kabul edildi. Bunun için her ayın 1. Haftası köşe yazılarının yenilenmesi kararı oy çokluğu ile alındı.

12.  Özürlü öğrencilerin topluma kazandırılması için yapılacak işlemler konusunda söz alan Naci KARHAN bu tür öğrencilerin her şeyden önce psikolojik bakımdan yeterli düzeye getirilmesi konusunda hareket edilmesi önerisinde bulundu. Ayrıca bu öğrencilerin sosyal faaliyetlerden yararlanmalarının sağlanması  ile sosyal etkinliklerini kazanmaları sağlanır. Bunun yanı sıra bilgi ve beceri  davranışlarının artırılabilmesi için çalışmalar yapılması düşüncesi diğer zümre öğretmenleri tarafından uygun bulundu.

13.  Okulun tertip, düzen ve temizliği konusunda söz alan Ayşegül MUSUL tüm zümre öğretmenlerinin nöbet ve diğer günlerde düzen ve temizlik işlerine önem vermelerini bu konuları sık sık öğrencilere hatırlatmalarını ve okulu temizlik yapan elemanlarının az olması nedeni ile en azında  katkıda bulunulacağını dile getirdi. Zümre öğretmenleri bu görüşü benimseyerek onayladılar.

14.  Dilek ve temennilerle zümre öğretmenleri üzerlerinde görüş birliğine varılan tüm konularda birlik içerisinde hareket edilmesini  ve alınan kararların zamanında kusursuz olarak uygulanmasını kararlaştırdılar.

              Yukarıda tespit edilen amaçların dışında Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları doğrultusunda öğrencilere şerefli bir geçmişi olan Türk Milletinin evlatları olduklarını duyurarak onların Türk Milletinin İlkelerine, Milli ve Manevi değerlere olan bağlılıklarını gerçekleştirmek için her türlü fedakarlıkları göze alabilecek bir karakterde Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda yetiştirilmeleri hususunda bütün öğretmen arkadaşların özellikle dikkat etmeleri zümre öğretmenleri tarafından tavsiye edildi.

Zümre  Başkanı     

  Naci KARHAN                            Muhammet KENT                           Ayşegül MUSUL                      

                     Songül ÇAKIL                   Ahmet AYDIN                      Remziye GÖL